draadveren worden overwegend bij statische belastingen
toegepast, vooral als de toegestane werkruimte
beperkt is. Ook deze veren zijn derhalve verkrijgbaar
bij Blasa Veer.